อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document คำสั่งโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ที่ 050/2565 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.77 MB