ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ํนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน งบอบจ. (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง การสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผูู้สอน (งบองบจ.) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (วิชาเอกประถมศึกษาหรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ)
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (งบอบจ.) (วิชาเอกภาษาอังกฤษหรือวิชาเอกประถมศึกษา)
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ํนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน งบอบจ.
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง การสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง การสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (งบอบจ.) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนวัดลานบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย (งบรายได้สถานศึกษา) (วิชาเอกดนตรีไทย)
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อมหงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย (งบรายได้สถานศึกษา)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (งบ อบจ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย งบรายได้สถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสร้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอึปถัมภ์) เรื่อง การสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (งบบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน งบการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง การสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งบ อบจ.) จำนวน 1 ตำแหน่ง เอกภาษาจีน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65