ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อบรมพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภาพร ศรีบำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,21:31  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภาพร ศรีบำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,21:30  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภาพร ศรีบำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,13:51  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภาพร ศรีบำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,13:50  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,11:52  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,11:52  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ วPA
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,11:48  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรม
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา
ตำแหน่ง : กลุ่มบริหารการเงิน
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,13:28  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา
ตำแหน่ง : กลุ่มบริหารการเงิน
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,13:27  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสอนออนไลน์ ๑/๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,10:33  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..